Na Google Play sa objavili ďalšie aplikácie od podvodníkov