AnySoftKeyboard – výborná klávesnica so širokými možnosťami prispôsobenia