Toto 500$ tričko zmení vzor keď deteguje znečistenie alebo radioaktivitu