Úvodná verzia 5G štandardu je definitívne sformulovaná