USBCheck je aplikácia, ktorá skontroluje kvalitu USB-C kábla