HTC Vive dostane nový upgrade kit, ktorý monitoruje pohyb očí