EÚ predstavila rozsiahlu reformu boja proti digitálnym gigantom