Mobilný internet používa polovica obyvateľov Slovenska