Fujitsu pracuje na softvéri, ktorý cez kameru zmeria pulz používateľa