Google posunul dátum pre žiadosti aplikácií o využívanie prístupu k polohe na pozadí