Nový obojstranný USB konektor bude prenášať aj video a zvuk