Projekt ARA bude v budúcnosti podporovať aj medicínske moduly