Poznáme nové používateľské prostredie LG UX 6.0+. Podobá sa na Samsung Galaxy S8