Perfektný správca projektov hiTask už má aj vlastnú Android aplikáciu