Elektromobil roka 2021 powered by ČSOB leasing: Predstavenie kategórie Aplikácie automobiliek