Lietanie s dronom pod dohľadom Národného bezpečnostného úradu, musí schváliť každý záber