Detekcia autohavárií príde z Pixelov aj na ostatné Android zariadenia