Barnes and Noble predstavil 2 nové tablety – 7″ Nook HD a 9″ Nook HD+, v U.S.A sa dajú už aj kúpiť