Aplikácie | App Config – nastavenia systému podľa aktívnej aplikácie