Podmienky súťaže o Huawei P9

 • Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou Huawei.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažné otázky a vyplniť kontaktné údaje alebo sa zaregistrovať a prísť na akciu Orange Android Roadshow do BB v sobotu 24.septembra 2016. Je možné využiť oba spôsoby pre zapojenie sa do súťaže.
 • Súťažný formulár je dostupný na stránke www.mojandroid.sk/sutaz-huawei-p9/. Registráciu na akciu Orange Android Roadshow je možná na webe www.AndroidRoadshow.sk.
 • Súťaž začína 1. septembra 2016 a končí po prihlásení prvých 15-tisíc súťažiacich alebo najneskôr do 24. septembra 2016 do 12-tej hodiny. Vyplnením formulára na stránke súťaže sa môže zapojiť každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 • Žrebovať sa bude z celkového počtu správnych odpovedí a z akreditovaných účastníkov akcie Orange Android Roadshow Banská Bystrica. Akreditácia znamená, že sa človek nie len zaregistruje na akciu, ale aj reálne príde a prezentuje sa cez svoj QR kód pred začiatkom akcie.
 • Hlavná cena je smartfón Huawei P9, Huawei P9 lite a Huawei P9 Plus. Výhercovia budú vyžrebovaní v sobotu 24.septembra 2016 na akcii Orange Android Roadshow v Banskej Bystrici v hoteli Dixon do 18-tej hodiny. Výhercu oznámime aj na stránke MojAndroid.sk.
 • Súťažiť môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií MojAndroid.

SPÄŤ NA SÚŤAŽ