Adventný kalendár plný prekvapení. Vyhraj každý deň až do Vianoc! Hlavná cena Sony PlayStation 5

Portál MôjAndroid.sk v spolupráci s e-shopom Danimani.sk prináša veľkú súťaž, v ktorej môžeš vyhrať každý deň. Najštedrejší mesiac roka, december, si tak môžeš vylepšiť jednou z 19 pripravených cien. Špeciálnou a zároveň asi aj najlákavejšou je úplne nová herná konzola Sony PlayStation 5. Súťaž trvá od 1.12.2021 do 24.12.2021.

Do súťaže sa môže zapojiť každý

Adventný kalendár funguje veľmi jednoducho. Stačí každý deň prísť na náš web a otvoriť si príslušné okienko. Následne budeš vyzvaný na odpovedanie jednoduchej otázky. Ak odpovieš správne a následne vyplníš požadované údaje, budeš zaradený do žrebovania o cenu dňa.

Do súťaže sa môžeš zapojiť každý deň, ale v rámci jedného dňa iba raz. Duplicitné odpovede budú vymazané. Ak sa zapojíš vo viacerých dňoch, zaistíš si vyššiu šancu na výhru. Vyhrať môžeš dokonca aj viackrát. Výhercov dennej výhry žrebujeme každý pracovný deň a oznámime ich v článku na webe MojAndroid.sk.

Zapoj sa v najväčšom počte kôl a výhru máš istú

Účastník, ktorý sa do súťaže zapojí v najväčšom počte kôl (najväčší počet dní), automaticky získava špeciálnu cenu – bezdrôtové slúchadlá Xiaomi Haylou GT3 Pro. V prípade, že bude viacero účastníkov s rovnakým počtom účastí, výhercu slúchadiel z nich vyžrebujeme.

Výhra Xiaomi Haylou GT3 Pro | Zdroj: Mi.com

Nakúp v Danimani.sk a vyhraj PlayStation 5

Okrem dennej výhry máme pre teba pripravenú aj špeciálnu cenu – Sony PlayStation 5. Stačí nakúpiť v e-shope Danimani.sk a v adventnom kalendári správne vyplniť číslo objednávky. Jedno číslo objednávky môžeš použiť len raz. Ak si však v Danimani.sk nakúpil viackrát, môžeš sa k adventnému kalendáru vrátiť aj na ďalší deň a vyplniť nové číslo objednávky. S každým ďalším nákupom tak zvyšuješ svoje šance na výhru. Adventný kalendár ti možnosť vyplniť číslo objednávky ponúkne v každý súťažný deň.

Sony PlayStation 5
Hlavná výhra – Sony PlayStation 5 | Zdroj: playstation.com

Žrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční 25.12.2021 a v rovnaký deň bude výherca oznámený na webe MojAndroid.sk.

Otvor dnešné okienko, zisti, o čo sa dnes hrá a zapoj sa do súťaže

door-1. deň
door-2. deň
door-3. deň
door-4. deň
door-5. deň
door-6. deň
door-7. deň
door-8. deň
door-9. deň
door-10. deň
door-11. deň
door-12. deň
door-13. deň
door-14. deň
door-15. deň
door-16. deň
door-17. deň
door-18. deň
door-19. deň
door-20. deň
door-21. deň
door-22. deň
door-23. deň
door-24. deň
door-25. deň


Ceny do súťaže venoval eshop

Podmienky súťaže:

 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci s eshopom Danimani.sk
 2. Každý pracovný deň bude prostredníctvom článku na webe MojAndroid.sk zverejnené nové kolo súťaže, v ktorom sa hrá o výhru dňa. V rámci tohto článku bude oznámená aj aktuálna denná výhra.
 3. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažnú otázku dňa, vyplniť a odoslať súťažný formulár
 4. Súťaž začína 01.12.2021 a končí 24.12.2021 o polnoci.
 5. Každý pracovný deň počínajúc 2.12.2021 sa žrebuje o výhru dňa z účastníkov, ktorí sa do súťaže zapojili počas predchádzajúceho pracovného dňa. Výhercu dennej výhry oznámime prostredníctvom článku na webe MojAndroid.sk
 6. Okrem dennej výhry sa súťažiaci môžu zapojiť aj do súťaže o hlavnú cenu SONY PlayStation 5 a to tak, že v súťažnom formulári vyplnia číslo objednávky z eshopu danimani.sk. Objednávka musí byť z obdobia 01.12.2021 – 24.12.2021.
 7. Každý účastník, ktorý korektne vyplní číslo objednávky, bude zaradený do žrebovania o SONY PlayStation 5. Žrebovanie sa uskutoční 25.12.2021. Výherca bude oznámený v článku na webe MojAndroid.sk 25.12.2021. Jedno číslo objednávky môže súťažiaci počas trvania súťaže použiť len raz, avšak každý súťažný deň je možné zadať nové číslo objednávky.
 8. Ten účastník, ktorý sa do súťaže zapojí v najväčšom počte kôl (najväčší počet dní), automaticky získava špeciálnu cenu, bezdrôtové slúchadlá Xiaomi Haylou GT3 Pro Black. Pokiaľ bude viacero účastníkov s rovnakým počtom účastí, výherca Xiaomi Haylou G13 sa vyžrebuje zo všetkých týchto účastníkov.
 9. V jednom kole súťaže (v jednom dni) sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 10. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a Českej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 11. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 12. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 13. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá