Európska komisia zvažuje celoplošný zákaz rozpoznávania tvárí