Sony PS4 Remote Play sa dá spustiť aj na ďalších zariadeniach