Scramble PIN Layout zmení rozloženie číslic na displeji pri zadávaní PINu, kvôli bezpečnosti