Pokuty za telefón za volantom sa zdvojnásobia, 365-dňová diaľničná známka schválená