Google Home môže byť už aj tlmočníkom, pozná aj slovenčinu