Londýnčanov monitorujú odpadkové koše. Mesto povedalo STOP