Profilové videá na Facebooku si nahráme už aj v aplikáciách tretích strán