Samsung sa stal najrozšírenejšou značkou medzi Android zariadeniami v podnikovej sfére