Parkio: Parkovné môžete uhradiť aj mobilnou aplikáciou. Ponúkne však ďaleko viac