Android 4.2: Vypnutie widgetov na uzamknutej obrazovke – Lockscreen policy