Zariadenie od Nikola Labs dobije mobilné zariadenia pomocou rádiových vĺn