Budúca generácia displejov bude lepšie čitateľná na slnku. Vďaka krídlam motýľov