Google vydal vlastný hudobný album Monotone, nadväzuje na nápaditú reklamu s klavírom