7 dní s CAT S61: Odolá aj neopatrnému zaobchádzaniu na stavbe [2. časť]