Galaxy of Pen & Paper je už dostupná v Google Play. Je platená