InfiniteUSB: Reťazové pripojenie USB káblov do jedného portu