Google oznámil finalistov Google Play Indie Games v Európe. Zastúpenie majú aj Slováci!