Blíži sa termín na určenie pravidiel pre Facebook a spol. ako majú platiť za obsah