Prehľad nových funkcií v Android plug-ine pre Eclipse