Na operačnom systéme Chrome sa už dajú spúšťať natívne Android aplikácie