Správne rozhodnutie. Do Google Play sa vráti zobrazovanie povolení aplikácií