Pre používateľov Ice Cream Sandwich aktualizovaný Adobe Flash Player stále žije!