MojAndroid

Súťaž: Vyhrajte Xiaomi Mi 10T Pro 5G

 


Súťaž o Xiaomi Mi 10T Pro 5G je ukončená.

 


Podmienky súťaže:
 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci s mi-store.sk
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné
  1. správne odpovedať na tri súťažné otázky,
  2. vyplniť svoje údaje vo formulári „Vyhrajte Xiaomi Mi 10T Pro 5G“ v rámci článku so súťažou,
  3. dať follow na instagramový účet Mi Store Slovakia (@mistore-slovakia)
 3. Súťaž začína 16.11.2020 a končí 22.11.2020 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 4. Vyžrebovaný súťažiaci vyhrá hlavnú výhru – smartfón Xiaomi Mi 10T Pro 5G
 5. Výherca bude vyžrebovaný do 27.12.2020, výhercu oznámime na stránke MojAndroid.sk.
 6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

+