Súťaž: Vyhrajte s appkou Kooperativa smartfón v hodnote 500 Eur podľa vlastného výberu


Podmienky súťaže

  • Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou Kooperativa
  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na dve súťažné otázky a vyplniť svoje údaje vo formulári „SSúťaž: Vyhrajte s appkou Kooperativa smartfón v hodnote 500 Eur podľa vlastného výberu“
  • Súťaž začína 26.9.2022 a končí 9.10.2022 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  • Výhra pre jedného vyžrebovaného výhercu spomedzi všetkých správne odpovedajúcich súťažiacich je smartfón podľa vlastného výberu v hodnote do 500 €. Vybrať si bude môcť z piatich smartfónov, ktoré mu budú oznámené po vyžrebovaní.
  • Výherca bude vyžrebovaný po skončení súťaže. Výhercu oznámime na stránke MojAndroid.sk.
  • Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  • Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.