DeepMind predstavuje softvér pre čítanie z pier. Úspešnosť je vyššia ako pri ľudskom pozorovaní.