„Nakupujúci trojský kôň“ infikoval 100 000 zariadení