Milióny Android zariadení je zraniteľných kvôli bezpečnostnej chybe „Fake ID“. Útočníci by sa mohli zmocniť aj peňazí používateľov