SMS-ky oslavujú 20 rokov, u nás ich využívame už 15-ty rok