MojAndroid

Nie je to tak dávno, čo svet zasiahla správa o dohode ACTA, ktorá mala zlepšiť postavenie producentov hudby, filmov a softvéru a ochrániť ich od nelegálnych kópii svojich produktov na rôznych portáloch na internete, kde ste si v podstate nelegálne, proti autorskému a obchodnému právu mohli stiahnuť kópie hudby, filmov a softvéru.

Zdá sa však, že ťaženie vlád a spoločností produkujúcich digitálny obsah pokračuje a najnovšie zasiahlo aj platformu Android a nelegálne kópie aplikácií umiestnených na takých portáloch ako Appbucket, Snappzmarket a Applanet. S pomocou francúzskych a holandských zložiek sa podarilo FBI tieto stránky odstaviť a majiteľov začali trestne stíhať za šírenie nelegálneho, pirátskeho obsahu. Samozrejme, autorský zákon porušujú nielen tí, ktorí pirátsky obsah niekde umiestnia, ale aj tí, ktorí si ho zo serverov sťahujú.

FBI sa k celej záležitosti vyjadrila:

„Postihy za pirátstvo autorsky chránených diel – vrátane populárnych aplikácií – je najvyššou prioritou oddelenia kriminality,” povedal námestník generálneho prokurátora Breuer. “Softvérové aplikácie sa stávajú stále nevyhnutnou súčasťou nášho národného hospodárstva a tvorivej kultúry a trestný senát sa zaviazal spolupracovať s našimi partnermi činnými v trestnom konaní na ochranu tvorcov týchto aplikácií a ďalších foriem duševného vlastníctva proti tým, ktorí sa ich snažia ukradnúť .“

„Trestné autorské práva sa vzťahujú na aplikácie pre mobilné telefóny a tablety, podobne ako je to pri iných softvéroch, hudbe a dokumentoch. Tieto zákony chránia a podporujú tvrdú prácu a vynaliezavosť vývojárov softvéru, vstupujúcich na túto rýchlo rastúcu a dôležitú súčasť našej ekonomiky. Budeme pokračovať v zabavovaní a vypnutiach webových stránok, ktoré pôsobia na trhu pirátskych aplikácií a zodpovedné osoby budeme podrobovať obvineniam z trestných činov, ak to bude potrebné,“ povedal americký prokurátor Yates.

Je prirodzené, že pokiaľ sa porušujú licencie a platený softvér sa sprístupňuje online zadarmo, začnú sa celú záležitosť zaujímať orgány činné v trestnom konaní. V USA je tento trend už na vysokej úrovni a autorské práva sú viac než sväté. Existujú však aj u nás niektoré nápady, ako sa dostať k plateným aplikáciám, síce bez podpory, zadarmo. Je potrebné si však uvedomiť, že tento spôsob nadobudnutie nielen Android aplikácií je nelegálny a majiteľ takéhoto pirátskeho softvéru sa môže vystaviť trestnému stíhaniu. A zdá sa teda, že nielen domácimi orgánmi činnými v trestnom stíhaní, ale dokonca sa môže o vás začať zaujímať aj FBI.

Zdroj, foto: Ministerstvo spravodlivosti USA, Androidcentral

23.8.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

 • Kryton

  Pirátský zákon rozhodně v našich krajinách nepostihuje ty co stahují nelegální obsah, ale jen ty co vše vystavují.

  • Ak vlastníte nelegálny obsah, porušujete autorská zákon a licencie dodávateľa, teda máte nelegálny obsah.U nás, na Slovensku a v Českej republike je to tak, že síce máme autorský zákon, no v podstate nikto poriadne nedohliada na jeho dodržiavanie, pokiaľ nie ste veľkou televíziou, alebo iným médiom. Ak máte doma stiahnutú hudbu, ktorá nie je voľne šíriteľné dielo podľa autorského zákona, taktiež porušujete autorský zákon, podobne je to s filmami alebo softvérom. To že dáte na svoj web voľne na stiahnutie ukradnutý obsah ako filmy, hudbu alebo softvér, je len čerešnička na očiach, o ktorú sa zaujímajú na to určené orgány a inštitúcie.

   • Zdenko, trosku ta poupravim.. na SVK je NELEGALNE zdielat akykolvek obsah s autorskymi pravami, ktore nevlastnime. Nikde vsak nie je napisane, ze je zakazane takyto obsah stahovat, ergo je to povolene. Samozrejme ale iba pre vlastnu potrebu. Nie je to postihnutelne az do doby, kym to nezacnes dalej sirit. Napr. Torrenty uz su postihnutelne, pretoze pri tahani zaroven aj zdielas (ak to nemas vypnute).

    • Obmedzenia majetkových práv

     § 24
     Vyhotovenie rozmnoženiny
     zverejneného diela
     (1)
     Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez
     súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo
     ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť
     autorovi odmenu.

     (2) Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením
     tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom
     reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia môže
     fyzická osoba alebo právnická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora; túto
     rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu
     vlastníckeho práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť
     autorovi odmenu.

     (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

     a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
     b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
     c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
     d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
     e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
     f) databázu v elektronickej forme.

     (4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

     (5) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu odmeny.

     (6) Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za

     a) nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie
     podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca z členského štátu (ďalej len
     “príjemca”), dovozca z tretej krajiny (ďalej len “dovozca”) alebo iná
     osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej
     republike, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto
     nosiča,
     b) prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo
     zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná
     osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej
     republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto
     prístroja,
     c) reprografické alebo iné technické zariadenie na
     vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo
     iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v
     Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny
     takéhoto zariadenia; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa
     uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,

     d) osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba,
     ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej
     republike, a to 0, 5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného
     disku zabudovaného v takomto osobnom počítači; za takéto zariadenie sa
     náhrada odmeny podľa písmena c) neuhrádza,
     e) rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,

     f) nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie
     podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, odosielateľ alebo dopravca
     vtedy, ak príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi na jej
     písomnú výzvu údaje potrebné na určenie výrobcu, príjemcu, dovozcu alebo
     inej osoby, ktorá taký nosič, prístroj alebo zariadenie umiestnila na
     účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to v
     percentuálnom podiele podľa písmen a) až d).

     (7) Náhrada odmeny
     sa neuhrádza za nosič podľa odseku 6 písm. a), prístroj podľa odseku 6
     písm. b) alebo zariadenie podľa odseku 6 písm. c) alebo d), ktoré sa na
     účely ďalšieho predaja vyváža do tretích krajín alebo odosiela do
     členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj
     alebo zariadenie, ktoré sa použije výhradne pre osobnú potrebu dovozcu
     alebo príjemcu.

     (8) Náhrada odmeny podľa odseku 6 sa uhrádza
     príslušnej organizácii kolektívnej správy pri prvom predaji nosiča,
     prístroja alebo zariadenia alebo pri jeho dovoze alebo príjme, a to
     štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.

     (9)
     Osoby podľa odseku 6 predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej
     správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene
     dovezených, prijatých alebo predaných nosičov, prístrojov alebo
     zariadení alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby; pri
     nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou
     organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na
     dvojnásobok.

     (10) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
     ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému
     vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59
     až 61).

     § 35
     Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
     (1)
     Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu
     autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu
     alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina,
     úprava alebo preklad nevyhnutný na

     a) prepojenie počítačového
     programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý,
     vrátane opráv chýb v počítačovom programe,
     b) nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

     (2)
     Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu
     autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového
     programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom
     akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania,
     vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na
     ktoré bol oprávnený.

     (3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny
     počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto
     rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

     (4) Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

     (5) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

     Licenčná zmluva

     § 40
     Základné ustanovenia
     (1)
     Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela
     (ďalej len “licencia”). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia
     diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo
     spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s
     nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

     (2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

     (3)
     Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie
     licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.

     § 41
     Spôsob použitia diela
     (1)
     V licenčnej zmluve autor s nadobúdateľom dohodne, na aký spôsob
     použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§ 18 ods. 2)
     udeľuje autor licenciu.

     (2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

     § 42
     Rozsah licencie
     (1) Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.

     (2)
     Ak sa autor s nadobúdateľom dohodne, že licenciu udeľuje v obmedzenom
     rozsahu, licenčná zmluva musí obsahovať územné alebo vecné vymedzenie
     rozsahu licencie.

     § 43
     Výhradná licencia a nevýhradná licencia
     (1)
     Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú
     licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú
     licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

     (2) Ak autor
     udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob
     použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v
     zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý
     udelil výhradnú licenciu.

     (3) Ak autor udelil nevýhradnú
     licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý
     nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora
     udeliť licenciu tretej osobe.

     (4) Nevýhradná licencia, ktorú
     nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe,
     zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej
     licencie nedohodol inak.

     (5) Zmluva, ktorou autor udelí tretej
     osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je
     neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy
     neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

     § 44
     Nakladanie s licenciou
     (1)
     Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v
     rozsahu udelenej licencie (ďalej len “sublicencia”) len so súhlasom
     autora; ustanovenia § 40 až 43 sa použijú primerane. Súhlas na udelenie
     sublicencie môže autor udeliť pri uzatvorení licenčnej zmluvy alebo
     neskôr.

     (2) Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s
     predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe
     postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Ak nie
     je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj podniku,
     ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre samostatnú organizačnú
     zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia.

     § 45
     Odmena
     (1) Dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.

     (2)
     Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie,
     nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej
     evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v
     takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené
     nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť
     tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu
     poskytli.

     (3) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z
     využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej
     raz ročne informáciu o výnosoch z využitia licencie osobitne za každý
     spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj
     vyúčtovanie odmeny, ak sa nedohodli inak.

     § 46
     Prechod licencie a zánik licencie
     (1)
     Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú
     práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná
     zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu
     vylúčiť.

     (2) Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia,
     prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; zmluva
     môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.

     (3) Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

     • to je dlhe :D stacilo vypichnut tu cast, kde je napisane, ze je to zakazane pre vlastnu potrebu ;)

      • kremes

       no praveze je tam napisane, ze je to povolene a to hned v prvom odseku. Takze stahovanie (vyhotovenie rozmnozeniny) je povolene, ale len pre osobnu potrebu

       • musí byť nadobudnutá legálnym spôsobom

        • Duster

         ciže pán musí mať kúpený original, s ktorého si može urobiť kópiu ale v daleko horšiej kvalite, ako je original.

       • (3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny
        počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto
        rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

        • tom2910

         pocitacovy program? to nie je hudba, film ani apk

         • Počítačový program je aj aplikácia pre telefón. Kuk na začiatok zákona, odsek definícia pojmov.

       • (3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny
        počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto
        rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

        • tom2910

         pocitacovy program? to nie je hudba, film ani apk

     • kremes

      no ved stiahnutie a pouzivanie softveru je zlegalizovane hned na zaciatku podla § 24 ods. (1)

      (1)
      Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez
      súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo
      ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť
      autorovi odmenu.

      • § 35
       Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
       (1)
       Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu
       autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu
       alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina,
       úprava alebo preklad nevyhnutný na

       a) prepojenie počítačového
       programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý,
       vrátane opráv chýb v počítačovom programe,
       b) nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

       (2)
       Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu
       autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového
       programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom
       akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania,
       vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na
       ktoré bol oprávnený.

       (3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny
       počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto
       rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

       (4) Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

       (5) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

       • kremes

        dalej som necital, bolo to dlhe… a ani toto som si neprecital

       • kremes

        dalej som necital, bolo to dlhe… a ani toto som si neprecital

      • (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

       a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
       b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
       c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
       d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
       e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
       f) databázu v elektronickej forme.

      • (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

       a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
       b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
       c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
       d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
       e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
       f) databázu v elektronickej forme.

      • a ešte: “musí byť nadobudnutá legálnym spôsobom”

       • Pascal

        Vsak ale niekto ju legalne nadobudol :D, volakedy davnejsie sa to pytali aj na hnojke pasku, a odpovedal, ze stahovat pre vlastnu potrebu nieje nelegalne, co sa hudby a filmov tyka.

      • a ešte: “musí byť nadobudnutá legálnym spôsobom”

       • Pascal

        Vsak ale niekto ju legalne nadobudol :D, volakedy davnejsie sa to pytali aj na hnojke pasku, a odpovedal, ze stahovat pre vlastnu potrebu nieje nelegalne, co sa hudby a filmov tyka.

   • tom2910

    na markize chvilu potom co vypli megaupload sa vyjadroval jeden odbornik (myslim ze pravnik) a hovoril, ze stahovanie hudby a filmov je u nas legalne – nie je zakazene. stahovat sw je nelegalne

    • PDV

     Hudbu a filmy stahovat mozete. (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

     a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
     b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
     c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
     d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
     e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
     f) databázu v elektronickej forme.
     Ten, kto vsak poskytuje takuto hudbu a film, musi mat na taketo poskytovanie licenciu. Akurat si davajte pozor, aby ste taketo stiahnute filmy a hudbu dalej nesirili (t.j. ani medzi kamaratov).;)

   • tom2910

    na markize chvilu potom co vypli megaupload sa vyjadroval jeden odbornik (myslim ze pravnik) a hovoril, ze stahovanie hudby a filmov je u nas legalne – nie je zakazene. stahovat sw je nelegalne

 • Kryton

  Pirátský zákon rozhodně v našich krajinách nepostihuje ty co stahují nelegální obsah, ale jen ty co vše vystavují.

 • El Barto Adam Meszároš

  Prečo tú ACTU prose nezrušia… Radšej aby tie všetky aplikácie dali zadarmo. Kupujeme si drahé smartphony aza 300€ a viac ešte si tam máme kupovať aplikácie za 2€??? Kto vôbec vymyslel svet ;(

  • tak ale ber to tak že za tou aplikáciou stojí úsilie vačšinou nejedného človeka a ta app sa nespraví za deň ani ty by si to nerobil zadarmo
   i keď na druhej strane cela ACTA a INDECT a pod. mi príde smiešna zámienka (na iné ciele) lebo tých pár warezaakov ich určite nezruinuje račšej by si mali nehať tie peniaze čo do toho vrážajú

   • El Barto Adam Meszároš

    Však miesto tých peňazí čo dali do tej Acty, tak by radšej mohli prispieť tým developerom a povzbudiť ich, aby pracovali naďalej a nevzdávali to. Myslím si, že taký Disney je už za vodou, ten si myslím že ani neaktualizuje Where is my Perry a Water.

  • Duster

   pocuvaj ty pacient, ked mas 300 € na smartphone, tak je tvojou povinnostou za kvalitne aplikacie autorom prispiet! Nie len ze podporis dalsi vyvoj tej aplikacie ale nestiahnes si s aplikaciou aj iny balast v podobe malwareu. trhat sa za dve ci tri eura je fakt sila! zahrab sa niekam a mobil ani ine medium uz viac do ruky nechytaj!

   • El Barto Adam Meszároš

    Ty máš dosť silné slová (tak ako ja), ale týmto si ma dosť urazil… Nikam sa hrabať nebudem a mobil, či s inými vecami sa hrať budem, kukať telku tiež, lebo som v štáte, kde som nič takého trestného neurobil, aby mi niekto hovoril, či mám kukať telku, alebo nie!!!
    A cudzích ľudí, ktorý mi len tak rozkazujú, čo mám robiť, a čo nie z celej duše nenávidím.

   • El Barto Adam Meszároš

    Myslím, že ty vieš, že nie všetky aplikácie nie su kvalitne a aj tak za ne beru neskutočné prachy…

  • Duster

   pocuvaj ty pacient, ked mas 300 € na smartphone, tak je tvojou povinnostou za kvalitne aplikacie autorom prispiet! Nie len ze podporis dalsi vyvoj tej aplikacie ale nestiahnes si s aplikaciou aj iny balast v podobe malwareu. trhat sa za dve ci tri eura je fakt sila! zahrab sa niekam a mobil ani ine medium uz viac do ruky nechytaj!

 • viem, ze mladi, skolaci, studenti, ktori este nezarabaju, si nakupovanie aplikacii nemozu dovolit v takom hojnom pocte ako pracujuci, takze to piratstvo chapem. Ale ze pracujuci neobetuje 79 centov za appku, ktoru pouziva denne, to mi uz do hlavy nejde. Ludia budu asi warezit aj ked appka bude zadarmo. Pisem za seba, ze radsej zakupim appku na markete, podporim dobru aplikaciu, vyvojara, nemusim vyhladavat cracknutu apk, nemusim sledovat, kedy bude update apk aby som mohol znova hladat na warez strankach, nemusim sa bat, ze je v apk nejaky sajrajt.. naozaj mi to za tych par centov / eur nestoji.
  @facebook-100001250802606:disqus aj pocitac je len pocitac a musis nanho kupovat Office ;)

  • El Barto Adam Meszároš

   No dnes sa predávajú počítače aj s Microsoft Office a skoro všetky programy iné od Microsoftu sú zadarmo. Som študent strednej školy, ktorá je zameraná na matematiku a informatiku, takže viem ako to spraviť, lebo s Androidom sme sa už zoznamovali dávno… Ja sťahujem nelegálne len appky nad 5€ (napr.: SPB Shell 3D) a tých neni veľa, no ale aspoň to my máme ľahšie ako jabĺčkari. Ale aj tak si myslím, že Acta a pod. sú proste nepotrebné, lebo aj tak sa vždy nájdu stránky, odkiaľ to stiahneš a budeš to mať zadara. Napr.: na SPB Shell 3D by mi 15 minút nestačilo, už len 1 minútu trvá, kým prehodíš z normálnej tapety na LWP. Ale aj tak, Megaupload, myslím že chýba veľa ľudom…

  • El Barto Adam Meszároš

   No dnes sa predávajú počítače aj s Microsoft Office a skoro všetky programy iné od Microsoftu sú zadarmo. Som študent strednej školy, ktorá je zameraná na matematiku a informatiku, takže viem ako to spraviť, lebo s Androidom sme sa už zoznamovali dávno… Ja sťahujem nelegálne len appky nad 5€ (napr.: SPB Shell 3D) a tých neni veľa, no ale aspoň to my máme ľahšie ako jabĺčkari. Ale aj tak si myslím, že Acta a pod. sú proste nepotrebné, lebo aj tak sa vždy nájdu stránky, odkiaľ to stiahneš a budeš to mať zadara. Napr.: na SPB Shell 3D by mi 15 minút nestačilo, už len 1 minútu trvá, kým prehodíš z normálnej tapety na LWP. Ale aj tak, Megaupload, myslím že chýba veľa ľudom…

 • Duster

  SCHVALUJEM! Okrem mp3 v nizkom bitrate, vsetko piratske zmazat najlepsie nejakym virusom, podobnym ktory zautocil na iranske centrifugy. proste virus ktory by mazal nelegalny obsah v compe a blokoval pristup k ostatnemu nelegalnemu obsahu vratane torentov. Vyhovarat sa na ulozene osobne data po inkriminovanych serverov je bezpredmetne, nakolko vam tuto sluzbu a priestor pre osobne data ponukaju niektore spolocnosti na baze cloudu bezplatne.

  • Duster

   priamo microsoftu nariadit, aby tymto sposobom infikoval svoj OS, pretoze aj on je zodpovedny za to, ze sa da jeho windows vyuzivat na obchadzanie autorskeho zakonu. Predsa ten kto predava zbrane inemu statu, je rovnako zodpovedny za skody ktore nimi boli napachane.

   • OhDusterDuster

    uz dlho som nepocul vecsiu blbost.

   • OhDusterDuster

    uz dlho som nepocul vecsiu blbost.

  • kremes

   Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
   http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1_bych_v%C5%A1echny_ty_internety_a_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De_zak%C3%A1zala

 • Duster

  SCHVALUJEM! Okrem mp3 v nizkom bitrate, vsetko piratske zmazat najlepsie nejakym virusom, podobnym ktory zautocil na iranske centrifugy. proste virus ktory by mazal nelegalny obsah v compe a blokoval pristup k ostatnemu nelegalnemu obsahu vratane torentov. Vyhovarat sa na ulozene osobne data po inkriminovanych serverov je bezpredmetne, nakolko vam tuto sluzbu a priestor pre osobne data ponukaju niektore spolocnosti na baze cloudu bezplatne.

 • Pascal

  Vsak Acta sa zrusila :D cize to neni len koli tomu, ale ta amerika sa dosetkeho s*re.

 • ten ujo

  Tiež pirátim no výhradne obsah nezískateľný legálnou cestou, príklad vypredané nosiče, staré nezohnateľné nahrávky a pod.
  A večné “somštudentovanie” je smiešne, koľko ste minuli za posledný týždeň/ mesiac na pivo, mekáča či oblečenie? Nenašlo by sa euríčko aj na tú appku?
  Ak aj nie tiež to nie je ospravedlňujúce, predpokladám že ani v potravinách nekradnete kaviár keď naň nemáte..

+